תפריט ההגדרות

תפריט ההגדרות משמש לביצוע שינויים והתאמות במערכת
תפריט זה נגיש למשתמשים שהם מנהלי המערכת בלבד
התפריט מחולק מספר נושאים

  • משתמשים והרשאות גישה – הגדרת משתמשים והרשאות
  • סטודיו – עריכה והתאמה של שדות בחירה והוספת שדות מותאמים אישית
  • תבניות תקשורת – יצירת תבניות דואר ותזכורות
  • הגדרות נוספות – הגדרות כלליות של המערכת

יש להקפיד ולאפשר למספר מצומצם של משתמשים גישה להגדרות כדי למנוע טעויות ונזקים למערכת.

משתמשים והרשאות גישה

הגדדות נוספות