מספור חשבוניות ורשומות

המערכת מאפשרת ספרור נפרד לכל מודול וכל סוג של מסמך חשבונאי
מספור המודולים משמש לנוחות בלבד
מספור המסמכים החשבונאיים מחוייב ע"י רשויות המס ויש מספר תנאים שחשוב להקפיד עליהם

  • כל סוג של ממסמך חייב להיות מספור
  • כל סוג מסמך ממוספר בניפרד
  • המספור חייב להיות רציף
  • רצף המספור הייב להשמר לאורך כל שנת המס
  • אין חשיבות למספר ממנו מתחילים בשנת המס אך אם מחליפים מערכת במהלך השנה יש להמשיך את המספור הקודם

 עדכון מספור המודולים והחשבוניות

מתפריט ההגדרות יש לבחור את settingsInvNumberהתאמת מספור רשומות
בחלק העליון מתוך "בחירת מודול" יש לבחור את המודול הרצוי
המספור מתחלק ל2 חלקים:
קידומת – מחרוזת שיש להוסיף לפני המספר
ערך להתחלת המספור – מספר רץ ממנו יש להתחיל

מספור המסמכים החשבונאיים מופיע בסוף הרשימה.
אם נוהל ספר חשבונות אחר בתחילת השנה יש להקליד בכל אחד מהשדות את המספר הבא שיש להשתמש בו לדוגמה – החשבונית מס האחרונה היתה 100635 אז יש להקליד 100636.
אם היה שימוש בקידומות, יש לציין גם אותו, ואם לא היה אחד יש להשאיר שדה זה ריק.
אם זו הפעם הראשונה בה מפיקים חשבוניות באותה שנה, אין חובה לעדכן את המספור כלל.

לאחר עדכון השדות יש ללחוץ על Save_btn