דוח במבנה אחיד

כללי

המערכת מאפשרת ייצוא נתונים לדו"ח במבנה אחיד עפ"י הגדרת רשויות המס.

בכדי לבצע את היצוא יש לבצע את הפעולות הבאות:

בתפריט הראשי יש לבחור בכלים
ולאחר מכן בתת תפריט ממשקים

בסוג ממשק יש לבחור – ממשק פתוח
ניתן לבחור את פרק הזמן להפקת דו"ח בעזרת מתאריך ועד תאריך

לבסוף יש ללחוץ על יצירה