יצוא לחשבשבת

כללי

המערכת מאפשרת ייצוא נתונים לחשבשבת
את הנתונים ניתן לייצא ל:
חשבשבת DOS
חשבשבת בחלונות

בכדי לבצע את היצוא נדרשים הנתונים הבאים:

מספרי כרטיס של:

  • הכנסות
  • מעמ עסקאות
  • הכנסות פטורות ממעמ (אם יש כאלה)

סוגי תנועה של:

  • חשבונית מס
  • חשבונית פטורה
  • קבלה
  • חשבונית קבלה
  • חשבונית זיכוי

נתונים אלו יש לקבל מרואה החשבון שלכם.