דף הבית

דף הבית כולל את המרכיבים הבאים:

 1. משימות יומיות – מציג את המשימות אשר על המשתמש לבצע היום.
 2. משימות ממתינות – מציג את המשימות שתאריך הביצוע שלהן עבר.
 3. הלקוחות החשובים – לקוחות אשר סכום ההזדמנויות הפתוחות שלהם הוא הגבוהה ביותר.
 4. גרף – מציג את עמודות המציינות את כלל הפריטים המשויכים למשתמש.
 5. הזדמנויות פתוחות – מציג את ההזדמנויות הפתוחות עם הסכומים הגבוהים ביותר.
 6. הצעות מחיר פתוחות – מציג את הצעות המחיר בסכומים הגבוהים ביותר.
 7. נתונים עיקריים – מציג את מספר הרשומות עבור כל פילטר שהוגדר להצגה בדף הבית.
 8. כרטיסי תקלה פתוחים – מציג כל כרטיס תקלה פתוח במערכת.
 9. הקבוצה שלי – מציג את כל הפריטים המשויכים לקבוצה אליה משויך המשתמש.
 10. הזמנות פתוחות – מציג את כל ההזמנות שתאריך היעד שלהן הוא היום או בעתיד.
 11. חשבוניות פתוחות – מציג את החשבוניות הפתוחות הגבוהות ביותר.
 12. חדשים – מציג את כל הלידים שאינם בסטטוס ליד אבוד או ליד זבל
 13. הזמנות רכש פתוחות – מציג את כל הזמנות הרכש שתאריך היעד שלהן הוא היום או בעתיד.
 14. שאלות ותשובות אחרונות – מציג את השאלות והתשובות האחרונות במערכת.
 15. ענן תגיות – מציג את כל התגיות הזמינות למשתמש הנוכחי.