גיבוים

גיבוי נתונים

מכיוון שהמערכת משמשת לניהול חשבונות רשות המיסים מחיבות אותך הלקוח באחזקת הנתונים וגיבוי המערכת.
חברת GeeeX מבקשת בכל לשון של בקשה לבצע גיבוי נתונים יומי!
התהליך הינו פשוט מאוד:
מתוך התפריט הראשי יש לבחור בכלים
מתוך התפריט המשני יש לבחור בגיבוי ידני
במסך יופיע קישור גיבוי ידני
לאחר לחיצה על הקישור יפתח חלון להורדת קובץ.
קובץ זה יש לשמור במקום בטוח ואף במספר העתקים, זכרו קובץ זה מכיל את כל נתוני החשבונאות שלכם!
באחריותך, הלקוח, לשמור העתקים בנייר של כל המסמכים החשבונאיים בנוסף לקובץ הגיבוי

חברת GeeeX מבצעת גיבויים שוטפים למערכת ומחזיקה העתקים של הנתונים ביותר מחדר שרתים אחד.
גיבויים אלו מבוצעים ע"י חברת GeeeX לצרכים פנימיים בלבד!
אם ברצונכם לרכוש שירותי גיבוי ואחריות אנא פנו למוקד המכירות בדוא"ל info@geeex.net